logo
Vedtekter > turneringsreglement med særbestemmelse

Turneringsreglementet med særbestemmelser, vedtatt på ordinær årsmøte 2004 er en del av dette regelverk.
Klubbens medlemmer kan ikke arrangere turneringer uten styrets godkjennelse.


Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames