logo
Vedtekter > oppløsning
Brønnøysund Sjakklubb kan ikke oppløses hvis minst 3-tre-medlemmer vil opprettholde den.
I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler og formue den lokale sjakkrets, mot at denne ivaretar materialer og midler på en slik måte at dette kan komme til nytte
ved en gjenopptagelse av klubben.   
Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames