logo
Vedtekter > medlemskontigent
Brønnøysund Sjakklubb skal være tilsluttet Norges Sjakkforbund. Som medlem kan enhver opptas som måtte ønske det, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben. 
Styret kan avslå søknaden om medlemskap hvis forpliktelser til annen klubb tilsluttet Norges Sjakkforbund ikke er oppfylt. 
Styrets beslutning om opptakelse skjer ved alminnelig flertall. 
Ved opptakelsen skal medlemmet tildeles et eksemplar av klubbens vedtekter.

Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames