logo
Vedtekter > formål
Formålet til Brønnøysund Sjakklubb er å utbre interessen for sjakk ved blant annet å arrangere turneringer, samt å opprettholde et samlingssted for sjakkinteresserte.


Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames