logo
Vedtekter > forandring av vedtekter
Forandring av vedtekter kan kun skje på årsmøte. Det krever 2/3 flertall.
Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames