logo
Fakta > fakta om klubben
Stiftet:
1946
Klubb kvelder:
Tirsdager kl 19:00
Lokale: Idrettshallen
Formann/leder:
Stein A. Nordhuus
Kasserer:
Odd A. Vedal
Styremedlem:
Vegard Aalvik
Materiellforvalter:
Steinar N.Lande
Webmaster:
Øivind Svendsen

Medlemskap i Brønnøysund Sjakklubb
Innebaffeter også medlemskap i norges sjakkforbund.

Årsabbonement på:

"Norsk Sjakkblad" Videre er medlemsskapet i klubb & forbund nødvendig for å delta i turneringer.


Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames