logo
Vedtekter > bankkontoer
Klubben skal ha 2-to-adskilte bankkontoer.
Drifts konto som kasserer bruker til å betale regninger fra. Penger som er skilt til klubben blir
Plassert her. Kasseres underskrift er oppbevart i banken. 
Nyvalgt kasserer eller andre som styret bemyndiger til å kunne bruke denne konto, må levere fullmakt og prøveunderskrift til banken. 

Sparekonto kapitalen skal brukes ved større investeringer, større årsunderskudd og ligende,
Og krever skriftelig fullmakt av leder og kasserer.

Kasserer er ansvarlig for at underskriftene til det nye styrets leder og kasserer er levert til klubbens bankforbindelse.

Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames