logo
Vedtekter > årsberetninger
På ordinært årsmøte bør følgende årsberetning leses opp:
A) Styrets beretning ved sekretær.
B) Turneringsleders beretning om klbubens sjakkaktivteter.
C) Kasserers beretning om klubbens finansielle stilling.
F) Styrets innstilling

Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames