logo
Vedtekter > avsluttet medlemsskap
Etterhvert medlem som skylder kontingent for mer enn 3-tre-måneder eller på annen måte skylder penger, kan strykes som medlem. Vedkommende skal imidlertid varsles om dette 2-to-uker før strykning finner sted. Et medlem hvis opptreden eller handlemåte skader klubben, kan likeledes suspenderes – eventuelt ekskluderes.

Spille sjakk på internett?
chessbase
icc
Søk etter partier/
spillere i chessgames